سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
نادان کوچک است؛ هر چند بزرگسال باشد و دانا بزرگ است؛ هر چند کم سال باشد . [امام علی علیه السلام]